|  Úvod Staré soupisy map Přehled map Mapový portál

Ohledně map označených AMP prosím kontaktujte Archiv hlavního města Prahy

Půdorysný plán Prahy vydaný roku 1650

, 1650 okolo

Eigentlicher Grundtriss der königlichen Statt Prag

Opravdový půdorys královského města Prahy

1650 okolo, , 290x370, AMP


Plán Prahy z první třetiny 18. století z alba Gabriela Bodenehra

Bodenehr, Gabriel, 1725 asi

Praag

Praha

1725 asi, , , AMP


Plán Prahy a okolí v roce 1741

Homannovi dědicové, 1743

Kriegs-Expeditions-Karte in Böhmen. I. Blat, in welchem die Haubtstadt PRAG mit der Französsischen und Saechsischen Belagerung und Eroberung, so den 26. Novembre 1741 geschehen, vorgestellet wird. /Totéž francouzsky/

Mapa válečného tažení v Čechách, I. list, na němž je ukázáno hlavní město Praha obléhané a dobyté Francouzi a Sasy, jak se událo 26. listopadu 1741

1743, 1:12 000, 480x565 , AMP


Mapa zachycující obleženou Prahu v roce 1742

Iohnson, A. , 1742

PLAN van de Stadten de Beleegering van PRAAG. 1742

Plán obležení města Prahy 1742

1742, , 470x375, AMP


Plán Prahy a okolí po roce 1742

Brequin, Jean-Baptiste, 1742 post

bez názvu

-

1742 post, 1:48 000, 450x270, AMP


Plán Prahy J. D. Hubera z roku 1769 (perspektivní)

Huber, Joseph Daniel, 1769

bez názvu, legenda: WAHRE LAAGE Der Königlichen haubt und Residentz Statt PRAG des Königreich Böheimb

Pravdivé zobrazení/položení královského hlavního a rezidenčního města Prahy [v] Království českém

1769, 1:1700, 2240×2390, ÖNB


Plán Prahy J. D. Hubera z roku 1769 (půdorysný)

Huber, Joseph Daniel, 1769

Plan der könig. Haupt Stadt Prag im Königreich Böheim

Plán královského hlavního města Prahy v Království českém

1769, 1:4060, 1100 x 960 , ÖNB


Plán Prahy vydaný roku 1787

Schönfeld, Jan Nepomuk Ferdinand, 1787

Grundriss der kais. königl. Hauptstadt PRAG in Königreich Böhmen

Půdorys císařského a královského hlavního města Prahy v Království českém

1787, , 535x475, AMP


Pohled z ptačí perspektivy na Prahu na konci 18. století

Winkler, Johann Christoph, 1792 //

Ichnographia et orthographia metropolis pragensis

Vyobrazení a popis metropole Prahy

1792 //, , 545x470, AMP


Hergetův plán Prahy z roku 1791

Herget Franz Leonard, 1791

Grundris der Kay. König. HauptStadt Prag im Königreich Böhmen unter ... Leopold des II.

Půdorys císařského a královského hlavního města Prahy v Království českém za ... Leopolda II.

1791, 1:1728 asi, , AMP


Plán Prahy vydaný kolem roku 1800

Zürner, Georg Adam, 1800 asi

GRUNDRISS der Kön. Hauptstadt PRAG in Böhmen

Půdorys královského hlavního města Prahy v Čechách

1800 asi, , 460x440, HÚ AV ČR


Plán Prahy J. Jüttnera z roku 1815

Jüttner, Josef, 1815

Grundriss der königlichen Hauptstadt Prag herausgegeben auf Veranlassung und Kosten des böhmischen Nationalmuseums trigonometrisch und geometrisch aufgenommen, dann topographisch beschrieben von Joseph Jüttner k. k. österreichischen Artillerie-Oberlieutenant in den Jahren 1811, 1812, 1813, 1814 und 1815

Půdorys královského hlavního města Prahy vytvořený na objednávku a náklady Českého národního muzea trigonotricky a geometricky zaměřen, potom topograficky popsán Josefem Jüttnerem, královským a císařským rakouským nadporučíkem dělostřelectva v letech 1811, 1812, 1813, 1814 a 1815

1815, 1:4320 asi, 950 x 510 , HÚ AV ČR


Plán Prahy z roku 1823

Wöllner, Leopold, 1823

Grundriss der k. k. Hauptstadt Prag und ihres nächtigen Umgebungen

Půdorys císařského a královského hlavního města Prahy a jeho nejbližšího okolí

1823, 1:15000 asi, 310x440, HÚ AV ČR


Plán Prahy z roku 1835

Enders, Karel Vilém, 1835

Grundriss von Prag

Půdorys Prahy

1835, , 340x280, AMP


Plán Prahy s vedutami v rámu C. Vasqueze de Pinas ze 40. let 19. století

Vasquez de Pinas, Carl, 1840-1842

Plan der königl. böhm. Hauptstadt PRAG Malerischromantische Darstellung der königl. böhm. Hauptstadt Prag in 62 Ansichten der vorzüglichsten Paläste, Kirchen, Privat-Gebäude und schönen Vuen der Umgebung, mit vier Situations-Plänen von Carl Graf Vasquez Pinas

Plán královského českého hlavního města Prahy...

1840-1842, , 530x685 (jeden list s vedutami)/340x500 (zrcadlo mapy), AMP


Plán Prahy z roku 1841

Haase, Gottlieb, synové, 1841

Neuester Situations-Plan von PRAG

Nejnovější situační plán Prahy

1841, , 430x555, AMP


Císařský povinný otisk stabilního katastru

, 1840 (kolem)

1840 (kolem), 1:2 880, 525x660, ÚAZK


Plán Prahy z roku 1844

Medau, Karl Wilhelm, 1844

Plan von Prag

Plán Prahy

1844, 1:2000, 205 x 235, soukromá sbírka


Lothův plán Prahy z roku 1848

Loth, Johann, 1848

Situations-Plan von PRAG entworfen, gezeichnet ... von Johann Loth

Situační plán Prahy vyrytý, nakreslený ... Janem Lothem

1848, , 565x810, AMP


Plán Prahy z roku 1869

Mayr, Josef, 1869

Situations-Plan der königl. Hauptstadt Prag nebst Smichov u. Karolinenthal mit Angabe der alten und neuen Hausnummern, nebst neuer Gassen- und Plätzebezeichnung, Herausgegeben vom Vereine der Notare in Böhmen / Polohopisný plán královského města PRAHY se Smíchovem a Karlínem s udáním starých i nových čísel domů a nového pojmenování ulic a náměstí vydal spolek notářů v Čechách

1869, 1:4400, 430x595, AMP


Plán Prahy z roku 1873 Karla Kořistky s rozsahem povodní 1845 a 1872

Kořistka, Karel František Edvard, 1873

Plán kr. hl. města Prahy s vůkolím 1873 a rozsáhlosť povodně ze dne 25. a 26. května 1872. Hranice povodně ve dnech 28.-30. března 1845

1873, 1:14600 asi, 300x360, HÚ AV ČR


Plán Prahy K. Kořistky 1875

Kořistka, Karel František Edvard, 1875

Plan von Prag und Umgebung 1875

Plán Prahy a okolí 1875

1875, 1:4400, 300×335, AMP


Polohopisný a výškopisný plán Prahy z roku 1889

, 1889

Plán polohy a výšek královského hlavního města Prahy, předměstí Karlína, Smíchova, Král.Vinohradů, Žižkova, jakož i obcí Troji, Libně, Vršovic, Michle, Nuslí, Pankráce, Podola, Zlíchova, Radlic, Jinonic, Košíř, Střešovic, Břevnova, Dejvic a Bubenče

1889, 1:2880, , AMP


Vinohrady na plánu kolem roku 1890

Husník M.,

Orientační plán města Král. Vinohrady

, 1:2200 asi, , soukromá sbírka


Smíchov na plánu A. Hurtiga z roku 1891

Hurtig Alfred, 1891

Polohopisný plán Smíchova a Košířů

1891, , 670 x 900, HÚ AV ČR


Vinohrady na plánu A. Hurtiga z roku 1891

Hurtig Alfred, 1891

Polohopisný plán Kr. Vinohradů, Nuslí a Vršovic

1891, , 710 x 690, HÚ AV ČR


Plán Prahy před rokem 1900

Brož J., 189X

NUESTER PLAN von PRAG und Umgebung

Nejnovější plán Prahy a okolí

189X, , 530x530, HÚ AV ČR


Plán Prahy po roce 1900

Wagner Jan Eduard, 1900 asi

PLAN von PRAG und den VORSTÄDTEN

Plán Prahy a předměstí

1900 asi, 1:14400 ? , 445x440, HÚ AV ČR


Vinohrady na plánu z roku 1905

Herold Theofil, 1905

Orientační plán měst Král. Vinohrad, Nuslí a Vršovic

1905, 1:5760, , AMP


Vinohrady na plánu z roku 1909

Hurtig Alfred, 1909 //

Plán Karlína - Žižkova a Král. Vinohradů

1909 //, 1:10000, 525x345, AMP


Plán Prahy z let 1909-1914

Praha,

Orientační plán Prahy a obcí sousedních

, 1:5000, 540x440, AMP


Plán Prahy po roce 1920

Krátkoruký Václav, 1920-1930

Orientační plán Velké Prahy

1920-1930, , 620x810, HÚ AV ČR


Pohled z ptačí perspektivy na Prahu roku 1923

Štěpánek Otokar, 1923

Praha: pohledový plán hlavního města

1923, , , HÚ AV ČR


Plán Prahy z roku 1938

Praha, 1938

Orientační plán hlavního města Prahy s okolím

1938, 1:5000, 455x570, AMP


Plán Prahy z roku 1938

Spalová K., 1937-1938

Mapa a plán Velké Prahy

1937-1938, , 660x800, HÚ AV ČR


Praha na speciální mapě III. vojenského mapování z roku 1938, 28. vyd.

Vojenský zeměpisný ústav v Praze, 1938

Praha, sekce 3959

1938, 1:75 000, 390x485, HÚ AV ČR


Plán Prahy z roku 1948

, 1948

Orientační plán hlavního města Prahy s okolím

1948, 1:5000, 455x570, AMP


© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2023

Landscapes