|  Úvod Staré soupisy map Přehled map Mapový portál

Plán Prahy J. Jüttnera z roku 1815

© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2023

Landscapes