|  Úvod Staré soupisy map Přehled map Mapový portál

Plán Prahy a okolí v roce 1741

© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2023

Landscapes