|  Úvod Staré soupisy map Přehled map Mapový portál

Plán Prahy s vedutami v rámu C. Vasqueze de Pinas ze 40. let 19. století

© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2023

Landscapes