|  Úvod Staré soupisy map Přehled map Mapový portál

Polohopisný a výškopisný plán Prahy z roku 1889

© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2023

Landscapes