|  Úvod Staré soupisy map Přehled map Mapový portál

Plán Prahy J. D. Hubera z roku 1769 (perspektivní)

© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2023

Landscapes