|  Úvod Staré soupisy map Přehled map Mapový portál

Praha na speciální mapě III. vojenského mapování z roku 1938, 28. vyd.

© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2023

Landscapes