|  Úvod Staré soupisy map Přehled map Mapový portál

Lothův plán Prahy z roku 1848

© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2023

Landscapes