|  Úvod Staré soupisy map Přehled map Mapový portál

Plán Prahy z první třetiny 18. století z alba Gabriela Bodenehra

© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2023

Landscapes