|  Úvod Staré soupisy map Přehled map Mapový portál

Císařský povinný otisk stabilního katastru

© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2023

Landscapes