|  Úvod Staré soupisy map Přehled map Mapový portál

Vinohrady na plánu z roku 1905

© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2023

Landscapes