|  Úvod Staré soupisy map Přehled map Mapový portál

Mapa zachycující obleženou Prahu v roce 1742

© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2023

Landscapes