|  Úvod Staré soupisy map Přehled map Mapový portál

Plán Prahy z roku 1841

© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2023

Landscapes