|  Úvod Staré soupisy map Přehled map Mapový portál

Plán Prahy vydaný kolem roku 1800

© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2023

Landscapes