|  


Názvosloví veřejných prostranství Libně (stav k 2006)
Václava Horčáková
© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2023

Landscapes