|  


I. a II. vojenské mapování a stabilní katastr na modelu terénu území LibněI. vojenské mapování

Libeň na digitálním modelu krajiny podle Prvního vojenského mapování z let 1780-1783.
Navrhla Eva Semotanová, počítačové zpracování Kateřina Křováková.II. vojenské mapování

Libeň na digitálním modelu krajiny podle Druhého vojenského mapování z let 1850-1851, reambulováno 1873.
Navrhla Eva Semotanová, počítačové zpracování Kateřina Křováková.Mapa stabilního katastru

Libeň. Digitální model terénu podle stabilního katastru z roku 1841.
Navrhla Eva Semotanová, počítačové zpracování Kateřina Křováková.Mapa stabilního katastru a letecký snímek

3D vizualizace ortofotomapy a porovnání původního stavu toku Vltavy (vektor ze stabilního katastru z roku 1841) se současným (2005).
Navrhla Eva Semotanová, počítačové zpracování Marcela Havelková© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2022

Landscapes