|  


I. a II. vojenské mapování na modelu terénu území SmíchovaI. vojenské mapování

Krajina se zástavbou v prostoru Smíchova na digitálním modelu podle I. vojenského mapování z let 1780-1783.
Navrhla Eva Semotanová, počítačové zpracování Kateřina Křováková.II. vojenské mapování

Krajina se zástavbou v prostoru Smíchova na digitálním modelu podle II. vojenského mapování z let 1850-1851, reambulováno 1873.
Navrhla Eva Semotanová, počítačové zpracování Kateřina Křováková.© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2023

Landscapes