|  

Novinky

15.-16. září se uskuteční výroční zasedání Mezinárodní komise pro dějiny měst v německém Kileu.
http://www.historiaurbium.org/


The annual conference of The International Commission for the History of Towns will be held in September, 15th – 16th in Kiel, Germany.
http://www.historiaurbium.org/24.-27. srpna se v Helsinkách uskuteční 13. mezinárodní konference Evropské asociace urbánních dějin „Reinterpreting cities“.
https://eauh2016.net/


13th International Conference on Urban History of the European Association for Urban History „Reinterpreting cities“ will be held in Helsinki, Finland, August 24th - 27th.
https://eauh2016.net/Byla zveřejněna nová verze virtuální topografie Bratislavy:
http://www.pammap.sk/?view=map


A new version of the virtual topography of Bratislava is now avaiable:
http://www.pammap.sk/?view=mapVyšel 28. svazek Historického atlasu měst ČR. Je věnován Zlínu. Křest se uskuteční 22. 2. 2016 ve Zlíně.
http://www.zlin.eu/program-cl-669.html
http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicky-atlas-mest-cr/mesta/zlin.ep/


Historic Towns Atlas of the Czech Republic, vol. No. 28: Zlín has been published. It is going to be launched on 22/2 2016 in Zlin.
For more see:
http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicky-atlas-mest-cr/mesta/zlin.ep/Byl vyhlášen call for papers na konferenci „Historiografie s městem spojená: Historiografie o městech a historiografie ve městech“, která se uskuteční 4. a 5. 10. 2016 v Praze.
více


The call for papers for the conference „Histriography connected with cities. Historiography on Cities an in Cities“ (Prague, October, 4 – 5 2016) is now available.
moreNa konci roku 2015 vyšla kniha studií založená na výsledcích projektu Historický atlas měst: Anngret Simms – Howard B. Clark, Lords and Towns in Medieval Europe. The European Historic Towns Atlas Project. Historic Towns Atlas Project. Ashgate 2015, 978-0-7546-6354-6
http://www.ashgate.com/
isbn/9780754663546


A book dealing with urban history, based on the Historic Towns Atlas project´s outputs was published in late 2015: Anngret Simms – Howard B. Clark, Lords and Towns in Medieval Europe. The European Historic Towns Atlas Project. Medieval Europe. The European Historic Towns Atlas Project. Ashgate 2015, 978-0-7546-6354-6
http://www.ashgate.com/
isbn/9780754663546V září 2015 vyšla shrnující studie o evropském projektu historických atlasů měst na prahu digitálního věku: Eva Chodějovská - Sarah Gearty - Daniel Stracke, The “Digital Turn” of the European Historic Towns Atlas: comparing solutions for digital atlas production and online presentation, Città e storia X, 2015, 1, s. 89-121.


A study summarizing first attempts to adopt digital technologies by the Historic Towns Atlas as European project has been published recently: Eva Chodějovská - Sarah Gearty - Daniel Stracke, The “Digital Turn” of the European Historic Towns Atlas: comparing solutions for digital atlas production and online presentation, Città e storia X, 2015, 1, pp. 89-121.Historický atlas měst Rakouska je nyní k dispozici
http://mapire.eu/oesterreichischer-staedteatlas/


The Historic Towns atlases of Austrian towns are available on-line
http://mapire.eu/oesterreichischer-staedteatlas/3.– 5. září se uskuteční výroční zasedání Mezinárodní komise pro dějiny měst, vč. setkání Pracovní skupiny pro historické atlasy měst, ve švýcarském Curychu.
http://www.historiaurbium.org/
english/riunioni_en.html


The annual conference of The International Commission for the History of Towns, including the workshop of the Historc Towns Atlas Working Group, will be held in September, 3rd – 5th in Zurüch, Switzerland.
http://www.historiaurbium.org/
english/riunioni_en.htmlArchiv hlavního města Prahy v červenci 2015 vydal druhý díl sborníku z konference, která v roce 2011 bilancovala bádání v oboru urbánních dějin ve střední Evropě v předcházejícím dvacetiletí: Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí. Stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října 2011 v Clam-Gallasově paláci v Praze = Documenta pragensia XXXII/1-2 (Praha 2013
http://www.ahmp.cz


In July 2015, the Prague City Archives published the papers from the conference Towns and Cities in the Middle Ages and the Early Modern Period as a Research Topic over the Past Two Decades. Papers and expanded works from the 30th Research Conference of the Prague City Archives, held on 11 and 12 October at the Clam-Gallas Palace in Prague = Documenta pragensia XXXII/1-2 (Prague 2013)
http://www.ahmp.czV nedávné době vyšlo několik knih mapujících výstavbu panelových sídlišť, která tolik proměnila města (nejen) v ČR:

Po knize Experimentální sídliště Invalidovna Ladislava Zikmunda-Lendera, na níž jsme již upozornili, přináší ucelený pohled na poválečnou bytovou architekturu v bývalém Československu knížka Kimberly Zarecorové Utváření socialistické modernosti. Bydlení v Československu v letech 1945-1960. Praha: Academia, 2015
(http://www.academia.cz/utvareni-socialisticke-modernity.html);
o dalším významném pražském sídlišti pojednává pak Barbora Špičáková a kol.: Sídliště Solidarita. Praha: Archiv výtvarného umění, o.s., 2014
(http://bookstore.artmap.cz/cs/2166-barbora-spicakova-sidliste-solidarita.html).

Dne 22. května se v Dublinu uskuteční seminář Irish Towns as Shared European Heritage. Příspěvky založené na vydaných svazcích Historických atlasů měst budou analyzovat rozvoj irských a kontinentálních měst ve srovnávací perspektivě.
http://www.ria.ie/Research/IHTA/News-and-Events/Seminar-2015Dne 6. května 2015 se v Praze uskuteční seminář Řím - Staré mapy a topografie velkoměsta. Za účasti italských a německých badatelů v oboru dějiny měst, historické kratografie a geomatiky budou prezentovány aktuální databanky starých map a plánů Říma a nejnovější publikace a mapové portály zpřístupňující a analyzující tyto archivní dokumenty prostřednictvím digitálních technologií.
Podrobnosti na http://www.hiu.cas.czNa přelomu ledna a února 2015 končí výstava Příběh paneláku v Královéhradeckém kraji a začíná obdobně koncipovaná venkovní expozice Příběh paneláku v Pardubickém kraji. Jde o výsledky inovativně pojatého mezioborového výzkumu fenoménu (panelových) sídlišť, která zásadním způsobem ovlivnila podobu měst nejen v České republice: Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí
http://www.panelaci.cz/V listopadu vyšel 27. svazek Historického atlasu měst ČR: Sušice, red. Robert Šimůnek, Praha 2014, úvodní text + 41 mapových listů, ISBN 978-80-7286-229-0
http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicky-atlas-mest-cr/susice.ep/Vyšlo nové, monotematicky zaměřené číslo časopisu Città e storia 1, 2014: Digital methods for urban history, mj. s několika příspěvky českých autorů
http://host.uniroma3.it/centri/croma/
citta_storia_last.aspV Brně se ve dnech 19. – 21. 11. konala konference na téma z urbánních dějin Jak psát dějiny velkých měst?
http://www.hiu.cas.cz/cs/download/
konference/2014/program-konference-jak-psat-dejiny-mest-2014.pdf3. – 6. 9. 2014 se v Lisabonu uskutečnil kongres Evropské asociace urbánních dějin (European Association for Urban History), který v roce 2012 hostila Praha. V roce 2016 se bude kongres konat v Helsinkách.
http://www.eauh.eu/
http://www.eauh2014.fcsh.unl.pt/index.php?conference=conference&schedConf=
eauh2014V srpnu vyšel 26. svazek Historického atlasu měst ČR: Most, red. Robert Šimůnek, Praha 2014, 38 s. úvodní text + 62 mapových listů
http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/
historicky-atlas-mest-cr/most.ep/Institut pro srovnávací dějiny měst (Institutu für vergleichende Städtegeschichte), specializované pracoviště zabývající se dějinami měst při Westfälische Wilhelms-Universität v Münsteru, spustil portál Städtegeschichte.de. Poskytuje základní informace o oboru – úvod do dějin měst (ubánních dějin), přehledy literatury, ukázky metodických přístupů, odkazy na zajímavé projekty, přehled více než 500 historických atlasů měst vydaných dosud v sedmnácti evropských zemích, je rozcestníkem k jejich elektronickým verzím a souvisejícím mapovým portálům.
http://www.uni-muenster.de/
Staedtegeschichte/portal/


  Vítejte na stránkách mapového portálu Historického atlasu měst České republiky!


Historický atlas měst České republiky přibližuje v jednotlivých svazcích od roku 1995 prostřednictvím starých map, vedut, starých fotografií, leteckých snímků i rekonstrukčních map a modelů vývoj vybraných městských sídel v Čechách, na Moravě a ve Slezsku odborné i laické veřejnosti. Jednotlivé svazky atlasu jsou zpracovávány podle rámcových pravidel daných Evropskou komisí pro dějiny měst, která má již od poloviny padesátých let 20. století ve svém programu vydávání historických atlasů měst. Dosud bylo v celkem 17 evropských zemích vydáno více než 520 historických atlasů. Díky digitálním technologiím mohou být na webových stránkách a v prostředí mapových portálů publikovány základní mapy z jednotlivých svazků, které umožňují komparaci prostorového vývoje měst napříč Evropou, i další výsledky studia urbanistických a topografických proměn konkrétního města.

Na tomto mapovém portálu budou podle možností postupně zpřístupňovány rekonstrukční mapy, které jsou obrazem příslušného města v době před nástupem industralizace, urbanizace a dalších souvisejících zásadních proměn krajiny ve druhé polovině 19. století. Podklad rekonstrukcí tvoří císařské povinné otisky map stabilního katastru z 20.-40. let 19. století podle stanované legendy. Vedle rekonstrukčních map jsou zpřístupněny také další údaje o příslušném svazku atlasu a přístup k mapovým aplikacím měst Plzeň, Kladno, Kutná Hora, Most a Zlín, které vznikaly v souvislosti s přípravou příslušného svazku Historického atlasu měst ČR, ale nezávisle na sobě a bez uplatnění jednotné metodiky (informace o autorech jsou součástí příslušných portálů). Z velkých aglomerací je na tomto mapovém portálu věnována zvláštní pozornost Praze.


V České republice byl Historický atlas měst vydán pro 28 měst (stav k roku 2015)
Města, pro něž byl zpracován Historický atlas měst (Mapu zpracovala Sarah Gaerty, Irská královská akademie, stav k roku 2016 průběžně aktualizovaný přehled přináší webová stránka věnovaná urbánním dějinám Institutu pro srovnávací dějiny měst v Münsteru)


Mapový portál navazuje na grantové projekty Historický atlas měst České republiky (GA ČR, 404/94/0883, 404/97/0651, 404/00/1706, 404/03/1081, 404/06/1260, 404/09/0897, 13-11425S), programem aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity č. DF11P01OVV021 Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. V roce 2016 je podporován projektem excelence Výzkumné centrum historické geografie (GAČR č. P410/12/G113). Zpřístupňuje kartografické prameny, rekonstrukční mapy a vyobrazení jako modelovou studii proměn městské krajiny. Mapy a vyobrazení na mapovém portálu Historický atlas měst České republiky jsou zpřístupněny se souhlasem správců a vlastníků – právnických i soukromých subjektů, texty se souhlasem autorů.


© Historický ústav AV ČR 2016

Landscapes