|  


Praha

Zpracování velkých aglomerací do podoby Historického atlasu měst při dodržení pravidel stanovených Evropskou komisí pro dějiny měst je v mnoha ohledech problematické a pro autory i čtenáře nepraktické. Řešením je on-line přístupný mapový portál, na němž jsou postupně, s mnoha dalšími výhodami, publikovány výsledky studia urbanistického vývoje konkrétního města. Proto je tato část portálu věnována hlavnímu městu Praze.
Praha

Hlavní město České republiky Praha se v současné době rozkládá na ploše 496 km². Na tomto území se nachází řada někdejších samostatných obcí. Ty, které se před administrativním sloučením s Prahou staly městem, jsou postupně zařazovány do Historického atlasu měst ČR.

Vinohrady

Prostor Královských Vinohrad představuje z urbanizačního hlediska radikální přeměnu zemědělské (původně vinařské) a posléze rekreační oblasti ve čtvrť převážně obytného charakteru s minimální řemeslnou a průmyslovou činností a s úplnou infrastrukturou, vybudovanou.systematicky a během relativně krátké doby.

Smíchov

Dnešní pražská čtvrť Smíchov se na levém břehu Vltavy vyvíjela od 14. století, kdy byla vedle starší vsi Újezd založena vesnice Smíchov. Dnes zcela urbanizovaná oblast třikrát změnila charakter: ze zemědělského a rekreačního zázemí Prahy v baroku se v 19. století stalo průmyslové předměstí, kde od přelomu 20. a 21. století dominují funkce rezidenční a obchodně-administrativní.

Josefov

V mnoha směrech výjimečná pražská čtvrť, nejmenší katastrální území Prahy, ležící mezi Vltavou a Starým Městem, kde se nacházelo židovské ghetto. Hustě osídlená oblast byla kolem roku 1900 zcela přeměněna – většina staré zástavby padla za oběť rozsáhlé asanaci (podle plánu z roku 1893), nahradila ji bloková zástavba ve stylu secese inspirovaná francouzským urbanismem.


© Historický ústav AV ČR v.v.i. 2023

Landscapes