|  


  Historický atlas měst České republiky  Jihlava - svazek č. 8 (2000)

 © Historický ústav AV ČR v.v.i. 2019

Landscapes